ساختمان ایستگاه و پست برق حافظ - مشهد

  • ۴۰۲

این ساختمان دارای یک سقف بتنی با دهانه 12 متر و یک سقف سبک خرپایی در طبقه فوقانی است. با توجه به کاربری ساختمان و نصب ترانزیستورهای ولتاژ بالا دارای ضریب اهمیت بسیار زیاد می باشد.

آلبوم نقشه های اجرایی سازه