طراحی سازه فضاکار


نرم افزار طراحی اتصالات و شاپ سازه فضاکار حاصل سال ها تجربه و تلاش در زمینه طراحی سازه های فضاکار است که نتایج آن در پروژه های متعدد اجرایی عیب یابی شده و تکامل پیدا کرده است. در حال حاضر خروجی های نسخه نهایی نرم افزار در سایت طرح.سازه قابل سفارش دهی آنلاین است. برای اطلاعات بیشتر ویدئو زیر را ببینید:

برخی از ویژگی های شاپ سازه فضاکار در tarhsaze.com :

لوله ها > رنگ بندی لوله ها در پلان های بافت | خروجی طول برش خالص لوله و هشدار پرت غیر بهینه از شاخه 6 متری بولت ها >طراحی بهینه بولت ها و حداقل سازی سایز که منجر به بهینه شدن سایزبندی گوی میگردد  اسلیو ها >  اختصاص دادن فولاد پر مقاومت برای اسلیوهای تحت فشار بالا | کنترل حداقل ضخامت جداره اسلیو مخروطی ها >کنترل کفایت جوش مخروطی به لوله برای حداکثر نیروی های ترکیب بار پوش | گوی ها > سایزبندی بهینه گوی ها | کنترل تداخل سوراخ پیچ در گوی | کنترل تداخل المان ها اطراف گوی | در نظر گرفتن سوراخ اضافه برای دیواره ها | استفاده از سوراخ نصب برای اتصال پرلین و مثبت شدن زاویه بتا در سوراخ ها | سوراخکاری خاص گوی ها تکیه گاهی بدون چرخش فضایی | طراحی سایز بولت نصب تکیه گاه با نیروهای بحرانی | رند کردن اعداد زاویه ها با رواداری تعیین شده توسط طراح | قرینه یابی و بهینه سازی تعداد تیپ ها | نقشه های شاپ المان >  نمایش گرافیکی تمام اطلاعات تیپ به همراه وزن تمام شده تیپ المان | نقشه شاپ سوراخکاری > نمایش گرافیکی محل دقیق سوراخ ها روی گوی با رنگ بندی | پلان های بافت >  نمایش تیپ المان ها با رنگ بندی روی پلان | مشخص کردن سایز گوی در نقشه ها | تعیین جهت نصب گوی در پلان | مشخص بودن گوی ها تحتانی و فوقاتی در پلان بافت لایه میانی | متره دقیق وزنی و قیمت سازه> بر اساس اعداد وزن و قیمت واحد تایید شده توسط کارفرما ، دریافت برآورد دقیق وزن و قیمت سازه امکان پذیر است.


 نمونه جداول تولید و پلان های بافت سازه فضاکار قوسی


 نمونه جداول تولید و پلان های بافت سازه فضاکار برای یک سقف تخت با شیب دو طرفه


مطلب مرتبط: برآورد تقریبی هزینه های ساخت سازه فضاکار